INDEXO ENERGÍA

Som una comercialitzadora Elèctrica formada per professionals amb més de 10 anys d'experiència en el sector.

INDEXO compta amb la confiança d'importants empreses de diferents sectors distribuïdes per tot el territori nacional.

A més de comercialitzadora d'energia, va indexar cobreix totes les necessitats dels seus clients per optimitzar la seva factura elèctrica oferint:

· · Anàlisi i optimització elèctrica de la companyia..

· Oferta elèctrica adaptada a les necessitats del client:
 - preu fix
 - preu indexat
 - Precio mixt

· Atenció professional personalitzada

© 2023. Indexo Energia SL. Todos los derechos reservados.